Podstrona: Przedstawiciele PRz w Polskiej Komisji Akredytacyjnej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Przedstawiciele PRz w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2024-01-18 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: prof. M. Jurgilewicz, prof. P. Koszelnik, prof. PRz A. Pacana,

Minister Nauki powołał skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024–2027. W Komisji znaleźli się prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz z Katedry Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania oraz dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz z Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. W jej skład wchodzi: 100 członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie Komisji zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. VII kadencja PKA rozpoczęła się 1 stycznia 2024 r. i trwa cztery lata.

Prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz

Prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek politologia) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2019–2020 był dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i kierownikiem Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, jak również jest ekspertem I Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020 r.) oraz Brązowym  Krzyżem Zasługi (2021 r.). Prof. Marcin Jurgilewicz jest autorem i współautorem publikacji dotyczących funkcjonowania państwa, administracji publicznej oraz poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak również problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów prawnych.

Dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz

Dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz pełni funkcje prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, był również pełnomocnikiem rektora Politechniki Rzeszowskiej ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz przewodniczącym uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące inżynierii produkcji: systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, logistyki i inżynierii jakości. Jest auditorem i był pełnomocnikiem systemów zarządzania jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania. Aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czego przejawem jest 18 ekspertyz, 50 prac B+R i 38 projektów/prac wdrożeniowych w przemyśle, w których przeważnie był kierownikiem. Pełnił również funkcje kierownika projekt Visegrad oraz Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Uczestniczył w stażach przemysłowych oraz naukowych w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, również jako wykładowca MBA, z zakresu sformalizowanych systemów zarządzania oraz szkolenia adresowane do auditorów, pełnomocników i kadry kierowniczej. Jest autorem lub współautorem ponad 620 publikacji naukowych, w tym 76 książek poświęconych zagadnieniom inżynierii produkcji. Prof. PRz Andrzej Pacana znalazł się w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie za 2021 r. Jest ekspertem Politechniki Rzeszowskiej i Polskiej Akademii Nauk (PAN) z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i obszaru: inżynierii produkcji w zakresie świadczenia usług doradczych w obszarze systemów zarządzania. Występuje w roli recenzenta, trenera, wykładowcy i prelegenta na licznych konferencjach, seminariach, szkoleniach otwartych i zamkniętych. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję