Podstrona: Wsparcie finansowe Politechnicznej Sieci Via Carpatia / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Wsparcie finansowe Politechnicznej Sieci Via Carpatia

2023-03-20 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: prof. P. Koszelnik, prof. KUL P. Czarnek, prof. PB M. Kosior-Kazberuk, prof. Z. Pater,

W Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej rektor tej uczelni dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater przedstawili ministrowi edukacji i nauki dr. hab. Przemysławowi Czarnkowi, prof. KUL najważniejsze działania zrealizowane w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Ten wspólny projekt trzech politechnik, na którego realizację każda z uczelni otrzymała w ubiegłym roku po 9 990 546 zł, w tym roku łącznie otrzyma dodatkowe 65 mln zł.

Politechniczna Sieć Via Carpatia to wspólny projekt trzech politechnik, na którego realizację każda z uczelni otrzymała w ubiegłym roku po 9 990 546 zł. W spotkaniu uczestniczył również prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Politechniczna Sieć Via Carpatia

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2022 r. i obejmuje współpracę uczelni w trzech obszarach – kształcenia, nauki i komercjalizacji. W ramach Politechnicznej Sieć Via Carpatia odbyło się wiele inicjatyw, spotkań oraz zajęć, a spotkanie ministrem było okazją do przekazania informacji o postępach wspólnych działań trzech uczelni technicznych w ramach Sieci. „Wspólnie z profesorem Zbigniewem Paterem, rektorem Politechniki Lubelskiej i profesorem Piotrem Koszelnikiem, rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza dowodzimy projektem Politechniczna Sieć Via Carpatia” – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. „Wspomnę choćby o tych, które zrealizowaliśmy w obszarze kształcenia. W ramach działania pod hasłem „Z techników na Politechnikę” zorganizowaliśmy aż 270 godzin zajęć dla uczniów techników, w których łącznie wzięło udział 2400 osób z całej Polski Wschodniej. To były zajęcia praktyczne na terenie uczelni, a także wykłady i ciekawe zajęcia na terenie techników. W ramach działania „Wyrównać szanse” zrealizowaliśmy aż 4 150 dodatkowych godzin dydaktycznych z takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia, przedmioty kierunkowe, przeznaczonych dla nowo przyjętych studentów na wszystkich trzech uczelniach, a przedmioty te miały ułatwić im studiowanie na kierunkach technicznych i oczywiście pomóc uzyskać wykształcenie inżynierskie. Politechniczna Sieć Via Carpatia to wiele innych działań i projektów, o których na bieżąco informujemy”.

Minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL był pod wielkim wrażeniem zaangażowania władz i pracowników Politechniki Białostockiej, Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Lubelskiej. Podkreślił, że sieć jest wspólnym pomysłem tych trzech uczelni. „My jesteśmy tylko po to, żeby to wspomagać i jeszcze bardziej finansować, bo ta współpraca pomiędzy politechnikami już przynosi konkretne, wymierne efekty. Współpraca pomiędzy politechnikami w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie wzdłuż Via Carpatia to jest przyszłość Polski Wschodniej, to jest przyszłość znakomitego kształcenia technicznego na naszych znakomitych uczelniach” – mówił minister.  

Komercjalizacja efektów badań naukowych i wynalazczości

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest odpowiedzialna za działania związane z komercjalizacją efektów badań naukowych i wynalazczości nie tylko pracowników uczelni, ale także uczniów szkół ponadpodstawowych wypracowanych w ramach działań sieci. Jak podkreślił rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, droga Via Carpatia łączy trzy miasta, trzy politechniki, także w zakresie komercjalizacji. „Politechniki Lubelska, Rzeszowska i Białostocka mają ogromny potencjał i duże doświadczenie, jeżeli chodzi o rozwiązania, zastrzeżenia i patenty. Wychodzimy z jednym zadaniem, również do młodych ludzi, w ramach programu BIZNAK. Poszukujemy uczniów szkół średnich, którzy mogliby próbować komercjalizować swoje pomysły czy też realizować je wspólnie z nami. W tym obszarze wyłonionych zostało kilkanaście zespołów, które będą zajmować się tego typu działaniami” – podkreślił rektor naszej uczelni. Następnie dodał, że drugie zadanie „Komercjalizuj z sąsiadem” dotyczy wykorzystania naszych potencjałów, już zastrzeżonych rozwiązań i próby przedstawienia oferty na polu przemysłowym. „Mamy świadomość, że nie wszystkie rozwiązania opracowane na Politechnice Rzeszowskiej uda się skomercjalizować na Podkarpaciu, bo nie ma takiego potencjału przemysłowego. Być może da się je skomercjalizować np. na Podlasiu, a te opracowane na Politechnice Białostockiej w Rzeszowie. Obecnie identyfikujemy zapotrzebowanie rynku. Trzeci obszar IKANET dotyczy określenia kluczowych obszarów. Jesteśmy w trakcie identyfikacji naszych potencjalnych możliwości i niedługo zostanie ogłoszony program pod nazwą „InnoSpin”, który powinien połączyć nasze potencjały, tak aby nasza oferta była bardziej kompletna, łatwiejsza do identyfikacji dla przemysłu. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować sprzedaż naszych pomysłów i doprowadzić do ich zastosowania w praktyce”.

Trzy zadania badawcze

Liderem odpowiedzialnym za naukę w tym projekcie jest Politechnika Lubelska. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater poinformował, że w ramach działalności naukowej uczelnie realizują trzy zadania badawcze. „Pierwsze z nich to „Naukolatek – nastoletni naukowiec”. Do tego zadania zgłosiło się 49 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mogą uzyskać grant w wysokości do 10 tys. zł. Nabór jest prowadzony dwa razy w roku. Łącznie możemy przyznać ten grant 60 osobom. Obecnie trwa wybór konkretnych laureatów pierwszego konkursu. Drugie działanie „Po sąsiedzku – międzyuczelniane staże badawcze” dotyczy staży, które będą realizowane na sąsiedniej politechnice. Rocznie na każdej uczelni będą się mogły odbywać staże odpowiadające 22 osobomiesięcom. W pierwszym naborze zgłosiły się osoby na łączną sumę 90 osobomiesięcy i przyznaliśmy 51 osobomiesięcy staży, co stanowi 77% sumy przewidzianej na bieżący rok” – mówił rektor prof. Z. Pater. Dodał, że będzie prowadzony drugi nabór i trzecie działanie skierowane do najwybitniejszych naukowców trzech politechnik pod nazwą „Iskra – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”. „To działanie cieszyło się ogromnym powodzeniem, zgłosiły się aż 24 międzyuczelniane zespoły badawcze. Niestety, mogliśmy przyznać tylko sześć takich grantów, a sześć jest w rezerwie. Tu zwrócę się do Pana Ministra z prośbą o dofinansowanie, które pomoże te dodatkowe projekty zrealizować, ponieważ one mają się zakończyć wnioskowaniem o duże projekty unijne albo z NCBiR. Wszystko jest naprawdę na dobrej drodze” – podkreślał prof. Z. Pater.

Po wysłuchaniu relacji rektorów minister edukacji i nauki powiedział: „Co łączy Białystok, Lublin i Rzeszów? Są to bardzo prężnie rozwijające się stolice Polski Wschodniej. To również miasta, w których działają trzy znakomite Politechniki – Białostocka, Lubelska i Rzeszowska. I są to trzy miasta, które za chwilkę będą połączone znakomitą drogą Via Carpatia, miasta przy Via Carpatia. Ale są to też miasta, w których rektorzy tych uczelni wykazują się po pierwsze bardzo dużą kreatywnością, po drugie bardzo dużą przedsiębiorczością, a po trzecie czymś, czego nam brakuje na co dzień – wspaniałą współpracą. Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to przede wszystkim znakomita współpraca trzech politechnik na ścianie wschodniej naszego kraju. I to daje nam już na starcie bardzo duży optymizm i wielką nadzieję, że ta współpraca trzech politechnik w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie będzie się rozwijała, a minister edukacji i nauki jest od tego, żeby tego rodzaju projekty wspierać. Dlatego przekazaliśmy odpowiednie środki na Politechniczną Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ale skoro pan rektor Zbigniew Pater mówi, że trzeba jeszcze na 6 projektów w ramach Iskry po 2 projekty czy po milionie na uczelnię, to tu w Białymstoku deklaruję, że te 3 miliony już są przyznane na kontynuowanie i rozszerzenie tego znakomitego projektu. Mogę też państwu zadeklarować, że będziemy tę współpracę rozwijać, wzmacniać finansowo, bo to daje realne efekty i to tylko na przestrzeni tych kilku miesięcy, od kiedy państwo w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia współpracujecie. Gratuluję państwu rektorom, gratuluję wszystkim naukowcom, pracownikom naszych trzech politechnik, gratuluję studentom i wszystkim, którzy biorą czynny udział w tym projekcie, projekcie, który się zaczyna i który się będzie bardzo dynamicznie rozwijał”.   

Wsparcie finansowe dla uczelni

Minister P. Czarnek przekazał również informację o wsparciu finansowym dla uczelni współtworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza otrzyma 23 460 197,01 zł, z czego 13 239 500 zł to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 9 990 546 zł na zadanie zlecone pn. „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i 230 151,01 zł na program „Doktorat wdrożeniowy”.

Politechnika Białostocka otrzyma 22 009 266,02 zł, z czego 11 960 500 zł to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 9 990 546 zł na zadanie zlecone pn. „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i 58 220,02 zł na program „Doktorat wdrożeniowy”. Politechnika Lubelska otrzyma 20 017 386,04 zł, z czego 9 910 400 zł to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 9 990 546 zł na zadanie zlecone pn. „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i 116 440,04 zł na program „Doktorat wdrożeniowy”.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję